Högalids kyrkan

Högtidsillustrationer gjorda varje år sedan 2003. Pågående utställning längs kyrkan väggar. Illustrations made for the church of Högalid, Stockholm every year since 2003. Ongoing exhibition at the church.